Östra Göinge krävs åter på en halv miljon

Efter en lång rättslig tvist står Östra Göinge kommun åter inför ett vite på en halv miljon kronor, efter att man vägrade ta emot tre ensamkommande flyktingbarn i början av 2014.

Tvisten har handlat om tre ensamkommande flyktingbarn som anvisades från Malmö, som Östra Göinge vägrade att ta emot i början av 2014. Kommunen fick kritik av IVO (inspektionen för vård och omsorg) och hotades med vite, något som kommunen överklagade - och frågan har sedan dess dragits i flera rättsliga instanser.

I mitten av januari slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att kommunen var skyldig att ta emot barnen. Och nu kräver IVO åter att kommunen betalar vitet på 500.000 kronor.

Östra Göinge kommun har ännu inte bestämt hur man ska göra med kravet på vite som man nu ställs inför igen.

Kommunen undersöker nu möjligheterna att eventuellt överklaga beslutet, säger Östra Göinges moderata kommunalrådet Patric Åberg till P4 Kristianstad.