Klimat i fokus vid ministerbesök i Oceanien

1:55 min

Biståndsminister Isabella Lövin ska besöka flera av de små ö-stater i Stilla Havet som hotas av klimatförändringar. 

Isabella Lövin (MP) inleder besöket på Tonga med ett möte för ministrar från flera små utvecklingsländer i regionen.

– Att vi nu inleder ett lite tätare samarbete med länderna i Stilla Havet, det beror på att de har sökt vårt stöd, säger Isabella Lövin.

– Vi har haft ett gott samarbete inför klimatkonferensen i Paris. Vi märker hur hela världen hänger samman i dag. Vi är tätt beroende av varandra. De här små öarna har själva inte orsakat några klimatutsläpp, säger hon.

Det är enligt uppgift första gången en svensk minister besöker området. Efter besöket på Tonga reser Isabella Lövin också till Kiribati och Fiji. Några av de här små länderna utgörs av öar som reser sig bara någon meter ur havet och som har stora problem att klara klimatförändringar. De hotas av stigande havsnivåer och allt mer frekventa stormar.  

– Det som är så speciellt med Stillahavs-öarna är att de kan inte flytta länge inåt land, de kan inte uppfinna nya öar att bo på. Människorna som bor där, och som har bott där i kanske tusen år, hotas att helt enkelt spolas bort, säger Lövin. De är de facto oerhört isolerade ute i Stilla Havet.

En central fråga handlar om stöd till finansiering för att anpassa länderna till klimatförändringar och till att bygga ett mer motståndskraftigt samhälle. På Fiji planeras ett av de allra första projekt som finansieras av FN:s Gröna klimatfond dit Sverige bidrar. Projektet handlar om vatten och avloppsfrågor.

Sverige och Fiji ska också diskutera sitt samarbete som just har inletts, om hur FN:s nya hållbarhetsmål för hav ska förverkligas till år 2030.