"Assange har fel om rapporten"

1:22 min

Julian Assange hävdade på presskonferensen i London i dag att FN-gruppens slutsatser står över nationella lagar i Sverige och Storbritannien. Men det är fel, enligt en folkrättsprofessor.

Folkrättsprofessorn Pål Wrange anser att Assange är felunderrättad.

– Då har han fått dåliga råd och är felunderrättad. Sverige liksom Storbritannien är skyldigt att efterleva de konventioner som vi har ratificerat, men det innebär inte att vi måste följa varje rapport som en arbetsgrupp eller någon annan expert framlägger, säger Pål Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

FN:s konventioner kan tolkas på olika sätt. I det här fallet har FN-gruppen tolkat godtyckligt frihetsberövande som att det också omfattar en situation då en person frivilligt håller sig undan rättvisan och gömmer sig på en ambassad, enligt Pål Wrange.

– Och det är långt ifrån självklart.

Vilket värde tycker du att FN-panelens rapport har?

– Den är inte bindande i sig och argumenten övertygar inte så jag tycker att värdet inte är så stort.

Det finns två möjliga vägar framåt i Assangefallet nu, enligt Pål Wrange. Det ena är att Assange, som är misstänkt för våldtäkt, lämnar ambassaden, omhändertas och förs till Sverige. Det andra att häktningen hävs.

Den ansvariga åklagaren är på resa men Åklagarmyndigheten skriver i ett pressmeddelande att yttrandet från arbetsgruppen inte har någon formell betydelse för den pågående förundersökningen.

– Min tolkning är fortfarande att det inte är frågan om ett frihetsberövande men det är ändå en rapport som man bör beakta, läsa den och värdera argumenten, säger Pål Wrange.