Avtal med Bulgarien ska minska fattigdom

3:48 min

Sverige och Bulgarien har idag ingått ett samarbetsavtal för att stärka situationen för utsatta EU-medborgare i hemlandet.

Ett liknande avtal mellan Sverige och Rumänien slöts i juni förra året.

Det är ett brett avtal, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér till Radio Romano.

– Avtalet handlar om sociala frågor överhuvudtaget, men en del av bakgrunden till det är ju att människor drivs av fattigdom och utanförskap, bland annat till Sverige, för att be om pengar. Inom ramen för det här projektet hoppas vi att organisationer ska kunna samarbeta, kanske kommuner och förstås regeringarna, för att öka möjligheterna för människor att finna inkomster och skolgång i Bulgarien, säger hon.

Hon besöker just nu Bulgarien för att sluta avtalet mellan Sverige och Bulgarien, men också för att träffa olika organisationer. Avtalet handlar bland annat om frågor som rör jämställdhet, social välfärd och barns rättigheter och en bakgrund till avtalet är just de många romer från Bulgarien som sökt sig till olika europeiska länder, däribland Sverige, för att tigga.

Men några rena ekonomiska bistånd ingår inte i avtalet, säger Åsa Regnér, eftersom Bulgarien är en del av EU.

– Eftersom det här handlar om två EU-länder så kan inte Sverige ge regelrätt bistånd till Bulgarien, utan vi får använda de andra EU verktyg som finns. Det är till exempel socialfonderna som ju Bulgarien får ganska mycket av. Det har vi också diskuterat, hur vi kan få de medlen att stödja ambitionerna i avtalet, säger hon.

En organisation som Åsa Regnér besöker i Bulgarien är Bulgarian Aid Mission, som bland annat jobbar mot landets romska befolkning, och med den utsatthet som de många gånger upplever.

Åsa Regnér ska bland annat besöka en skola som Bulgarian Aid Mission satt upp i det romska området i huvudstaden Sofia.

Ann-Kristin Stefanov jobbar med Bulgarian Aid Mission, och ser positivt på avtalet.

– Jag hoppas att man kan göra fler sådana här projekt, att man kan starta utbildningar här i Bulgarien så att romerna kan få ett arbete. Att man gör det på lång sikt så att de kan bo och leva här i Bulgarien med sin familj och sina barn. Att de inte ska behöva åka till Sverige och tigga, säger hon.

Rajka Marinova är rom från Bulgarien och sitter vid Centralstationen i Stockholm för att tigga. Hon är skeptisk och säger att hon framförallt inte litar på Bulgarien.

– Det finns inte någon hjälp i Bulgarien för romer, vi får bara 15 euro per månad där. Därför är vi här och tigger. Jag litar inte på Bulgarien och de vill inte ha oss heller, säger hon.

Hon är också orolig över vad tiggeriutredningen som presenterades för regeringen häromdagen ska leda till. Den kom bland annat fram till att barn till EU-migranter ska inte få gå i skolan och att människor ska skänka pengar till etablerade organisationer istället för tiggarna direkt på gatan.

– Vi är vana att det kommer sådana här förslag som slå hårt på oss. Det finns ingen hjälp till romer och barnen kommer alltid att lida, säger Rajak Marinova.