Kritisk Valloutredning

Det fanns flera fel och brister i polisens hantering av utredningen om Osmo Vallos död. Det menar regeringens särskilda utredare, Mats Svegfors, i sitt betänkande om polisens agerande som presenterades i dag.
Mats Svegfors föreslår bland annat obligatoriska utredningar av dödsfall och allvarligare skador i samband med polisingripanden. Han föreslår också att efterlevande ska ha en ovillkorlig rätt till målsägandebiträde om någon avlider antingen i en polisarrest eller genom något som en anställd i polisen har gjort i tjänsten. Utredaren föreslår vidare en översyn av den rättsmedicinska verksamheten.