Nomadskoleboken starten på försoning

2:04 min

Idag är det samernas nationaldag som bland annat firas på Jokkmokks marknad där kulturminister Alice Bah Kunke tar emot något som kallas Nomadskoleboken. Den består av vittnesmål från samer som under en stor del av 1900-talet sattes i nomadskola. Det här är tänkt som starten för en försoningsprocess mellan svenska kyrkan och samerna. Nils-Henrik Sikku från Jokkmokk är en av de samer som skrivit om sin tid på nomadskola.

-Nomadskolor är som pennalismens högborg. Ungar blev slagna, misshandlade på alla möjliga sätt. De flesta var väldigt utsatta, för det fanns ju ingen återvändo, föräldrarna hade ingen vetskap om vad som pågick där.

"När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka" lyder titeln på den här boken med flera hjärtskärande vittnesmål om prygel, missförhållanden, undermålig undervisning och bottenlös hemlängtan. Från 1910-talet och in på 60-talet sattes barn till renskötande samer i internat, skilda från både föräldrar och andra skolbarn under flera månader. I början var det enkla kåtor med jordgolv. Barnen skulle härdas, förbli nomader och inte beblandas med svenskar. Boken blottlägger tydligt hur nomadskolorna under kyrkans förvaltning var en del av rasbiologin som leder till statens lapp-ska-vara-lapp-politik. Biskop Eva Nordung Byström i Härnösands stift hoppas boken är starten på en försoningsprocess.

-Det behövs att vi får höra berättelsen från det samiska folket självt, vi kan inte säga vad som har hänt utan att de själva får berätta. Det behövs att sanningen kommer fram, hur hela det här sättet att förhålla sig till den samiska befolkningen också har rötter i en kolonialistisk anda och fick sin peak på nåt sätt i relation till det rasbiologiska institutet, varifrån väldigt mycket otäcka saker har kommit som vi inte talar om i vårt land, tyvärr.

Vi måste göra upp med vår historia, precis som alla andra länder som har förtryckt och utövat kolonialmakt på en egen urbefolkning. Vi i Sverige är alldeles för tysta och eftersom svenska kyrkan har varit en del av staten under så lång del av vår historia, så bär vi en del av det här ansvaret och vi måste börja prata om det här.