Skåne

Svenska myggor ska kartläggas

1:53 min

Det behövs bättre kunskap om vilka myggor som finns i Sverige. Nu har SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, inlett ett projekt för att bättre kunna kartlägga var risken för myggangrepp är som störst.

Arne Halling på Högskolan i Kristianstad är en av de forskare som deltar i projektet. Med hjälp av en dammsugarliknande apparat samlar han in mygg utanför Kristianstad till projektet. Myggorna lockas till maskinen och sugs sedan in av en fläkt.

– Min roll är att vara behjälplig vid insamlingen av myggorna under sommartiden. Myggorna hamnar i en påse inne i apparaten och efter ett dygn samlar jag in påsen, berättar han.

I det nya projektet vill SVA, tillsammans med bland andra Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne, ta fram modeller som visar var det finns mycket mygg och var risken för utbrott av myggburna sjukdomar är som störst.

– Vi vet till exempel inte vilka myggor som finns här men framför allt vet vi inte vilka myggor som tillkommer. Det är det som är en av de allra viktigaste uppgifterna med det här landsomfattande projektet, säger Arne Halling.

– En annan viktig anledning till varför vi gör det här är att myggorna kan överföra virus till oss.

Flera myggarter i Europa kan sprida till exempel denguefeber eller gula febern och den myggburna sjukdomen West Nile fever har redan etablerat sig i flera sydeuropeiska länder. Det är främst detta virus de svenska forskarna känner en oro inför.

– Vi kan se att West Nile finns i Frankrike och södra delen av Europa och vi ser också att den rör sig närmre oss år för år. Det är därför vi bör se på den här typen av virus med försiktighet, säger Arne Halling.