Landsbygdsminister: Köttkonsumtion inget miljöproblem

2:44 min

Regeringen håller på att utarbeta en livsmedelsstrategi som syftar till att göra jordbruket mer hållbart och miljövänligt i Sverige och utomlands.

Myndigheter och forskare pekar ut vår ökade köttkonsumtion som det största problemet för både vår hälsa och vår miljö.

Hör hela programmet Matens Pris - Det laddade köttet

Trots kännedomen och medvetenheten finns inte någon målsättning om att vi ska äta mindre kött i livsmedelsstrategin, enligt landsbygdsminister Sven Erik Bucht.

– Jag tror inte att den kommer handla om att nu ska ni inte äta kött det kommer livsmedelsstrategin inte att handla om, säger Sven Erik Bucht. 

Men inte ens att nu ska ni äta mindre kött?

– Nej det tror jag inte. Inte den typ av pekpinnar inte.

Men du ser inga miljöproblem med att vi äter för mycket kött i Sverige?

– Nej inte ser jag det inte. 

Vi äter allt mer kött såväl i Sverige som i omvärlden. Animalieproduktionen (kött, mjölk och ägg) står för en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser och nästan hälften av världens åkermark går åt till att odla djurfoder.

En hög köttkonsumtion skadar också vår hälsa och ökar risken för cancer hjärt-kärlsjukdomar och övervikt.

Världshälsoorganisationen (WH), FN och FAO pekar alla på att vi måste äta mindre kött för att rädda miljön och vår hälsa.

– Vi behöver kraftig minska vår köttkonsumtion, speciellt i västvärlden, säger Line Gordon vice forskningschef på Stockholm Resilience Center.

Hon är kritisk till att frågan inte finns med i livsmedelsstrategin.

– Det är ju förvånande nu när vi vet vilka effekter den har på hållbarhetsfrågor men också när det gäller hälsoeffekter som kommer upp på agendan alltmer. Det är förvånande att man inte alls tar i frågan mer.
 
– Om man ska säga att det finns två viktiga frågor så är det köttkonsumtionen och matsvinnet. Köttkonsumtionen är en av de viktigaste frågorna att hantera för planeten och människornas hälsa, säger Anna Richert på Världsnaturfonden. 

Men i Sverige går utvecklingen åt helt fel håll. Vi äter 45 procent mer kött än vad vi gjorde 1990. Det motsvarar en ökning med mer än 20 kilo per person och år. 

Men det känner landsbygdsministern inte till.

Äter vi mer eller mindre kött?

– Jag kan inte exakt de siffrorna om det är mer eller mindre. Det törs jag inte säga, säger Sven Erik Bucht.

Att svenskarna äter allt mer kött har tagits upp i utredningar från Jordbruksverket och Naturvårdsverket och i förslagen står det att det behövs politiska styrmedel för att förmå oss att äta mindre kött. Men det vill Sven Erik Bucht inte ha.

– Jag vill inte politiskt styra vad som ska finnas på frukostbordet, lunchbordet eller middagsbordet. Där tror jag nog att politiken ska hålla sig borta från det svenska köket på det sättet.

Äter du själv kött?

– Jag äter kött, jag tycker om kött!