Storstädernas kollektivtrafik ska förhandlas

1:43 min

I dag lämnar Sverigeförhandlingen bud till storstadskommunerna kring hur kollektivtrafiken ska byggas ut för att möjliggöra så mycket nya bostäder som möjligt.

Berörda kommuner och landsting i storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg, har fått komma in med förslag och önskemål om kollektivtrafikåtgärder.

– Och då pratar vi spåråtgärder, som spårväg och tunnelbana, säger Niklas Lundin, huvudsekreterare på Sverigeförhandlingen.

Regeringens förhandlingsorganisation Sverigeförhandlingen har alltså inte bara i uppdrag att förhandla fram en höghastighetsjärnväg. Ett annat uppdrag är att förhandla med storstadsområdena om utbyggd kollektivtrafik som ska möjliggöra ökat bostadsbyggande.

Kommunerna har i sina önskemål också haft i uppdrag att beskriva vilka nyttor olika satsningar skulle ge, bland annat antal nya bostäder.

Utifrån det kommunerna skickat in och annat underlag, som samhällsekonomiska bedömningar av olika projekt, så har Sverigeförhandlingen nu tagit fram bud till kommunerna som kommer att överlämnas i eftermiddag.

– Då kommer vi att förhandla om medfinansiering och om hur mycket bostäderna kommunerna skulle kunna bygga i anslutning till de här investeringarna, säger Niklas Lundin.

Tanken är att det här sättet att förhandla fram kollektivtrafikåtgärder i storstäderna ska gynna både kommunerna och staten.

– Vinsten för kommuner och landsting är att staten är med och finansierar rätt stora belopp, det som egentligen är kommuners och landstings ansvar. Och vinsten för staten är framför allt att den får en garanterad bostadsutbyggnad i våra storstäder.

Enligt Niklas Lundin handlar det om satsningar för miljardbelopp som det nu ska förhandlas om. Utöver kollektivtrafikåtgärder så ligger också den östliga förbindelsen, alltså den sista delen i en ringled runt Stockholms innerstad, med i det här förhandlingspaketet.

Även om förhandlingarna ska leda till att det skrivs avtal med kommunerna, så är det regeringen som har sista ordet.

– I de flesta fall så kommer de att behöva omvandlas till någon form av regeringsbeslut, att regeringen godkänner de här avtalen, säger Niklas Lundin på Sverigeförhandlingen.