Unikt fynd - världens äldsta surströmming hittad i Sölvesborg

5:01 min

I Sölvesborg har man hittat världens äldsta fynd av masslagrad fermenterad fisk.

Det är forskaren Adam Boethius vid Lunds universitet som gjorde fyndet vid en utgrävning av en 9 200 år gammal boplats vid det som en gång var en sjö vid utloppet till Östersjön. 

– Detta är det äldsta fyndet i hela världen, säger han. 

Den fermenterade fisken är en föregångare till dagens surströmming. Eftersom man varken hade keramikkärl eller salt vid den här tiden så "surades" fisken med hjälp av tallbark och sälfett, och lades sen i säl- och vildsvinsskinn i en grop. Sist täcktes allt över med lerig jord. 

– Vi hittade mängder med fiskben. Man har fångat minst 60 ton sötvattensfisk på det här platsen, berättar Adam Boethius. 

Hur kunde de finnas så väl bevarade?

– Normalt sett försvinner de fort eftersom de är så sköra. Men dessa låg så skyddade av lera. Fram till i början av 1900-talet så var ju boplatsen dessutom vattentäckt, förklarar Adam Boethius. 

Betyder det här att surströmmingen kommer från Blekinge?

– Nja. 80 procent av det vi hittade var mört så det vet jag inte om jag vågar säga. Men föregångare kan man kalla dem. 

Fiskbensfyndet förändrar hela bilden av vår förhistoria. Det finns inga andra belägg för att människor kunde masslagra föda på det här sättet.  

– Att kunna bevara och konservera en stor mängd mat visar att dessa människor som levde som samlare, jägare och fiskare var bofasta och kunde livnära en större population än vad forskarna tidigare trott, säger Adam Boethius.