Norbergs flyktingvägran kan bli domstolssak

2:39 min

I höstas beslutade Norbergs kommun att kommunen skulle göra ett uppehåll i flyktingmottagandet av ensamkommande barn, något som nu kan komma att bli en rättssak.

Enligt socialtjänstlagen är alla kommuner skyldiga att ta emot ensamkommande på Migrationsverkets begäran, och med tanke på att Norberg valde att inte göra det kräver nu IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att Norbergs kommun ska svara på hur de har tänkt kring detta.

Dessutom kan IVO komma att kräva att denna flyktingvägran blir en domstolssak i förvaltningsrätten.

– Jag tänker att det är fullständigt naturligt att IVO vidtar de här åtgärderna. Vi var väl medvetna i höstas att vi bröt mot regelverket när vi under drygt två månaders vägrade ta emot ensamkommande flyktingbarn, säger Norbergs kommunalråd, Åsa Eriksson (S). 

Norbergs kommun har näst flest asylsökande invånare per invånare i landet och under hösten fick man som Åsa Eriksson själv uttrycker det "orimligt många" ensamkommande barn som sökte anvisade till Norberg. 

– Personalen hann helt enkelt inte hitta boendeformer till dem. 

Vad kommer ni ge för svar till IVO på hur ni ska åtgärda detta? 

– Det blir socialförvaltningen som kommer och svara och vi har vidtagit en massa åtgärder. Redan när man beslutade om den här pausen så försökte man så fort som möjligt rekrytera mer personal, vilket inte så lätt eftersom det är en brist på utbildade socionomer. 

Från årsskiftet tar Norberg emot ensamkommande barn igen och man har även ett avtal på antal platser för ensamkommande barn i år som är rekordstort, man har aldrig haft så stort antal som i år, 77 stycken. 

Kommer Norberg klara av att hålla ett avtal denna gång? 

 Ja, vi tror och hoppas det.

Om nu IVO kräver att förvaltningsrätten utdömer vite, vad kan det betyda för Norbergs kommun då? 

– Det vore väldigt olyckligt! Vi behöver använda alla pengar, vi har bra verksamhet. Men vi vet ju om att vi har brutit mot lagen så det är inte mycket att säga om det. Jag tror dock att det inte är troligt att IVO kommer utdöma vite, jag tror inte det kommer att hända, säger Norbergs kommunalråd, Åsa Eriksson (S).