Svegfors kritiserar polisen

Det fanns flera fel och brister i polisens hantering av utredningen om Osmo Vallos död. Det framgår av Osmo Vallo-utredningens betänkande som alldeles nyss presenteradas av ordföranden Mats Svegfors, landshövding i Västmanland. Utredningen föreslår förändringar i polisens arbete, bland annat obligatoriska utredningar av dödsfall och allvarligare skador i samband med polisingripanden.