Aurora största militärövningen på 20 år

1:52 min

Gotland blir central i en stor militär övning 2017, den största som genomförts i Sverige på 20 år, med såväl internationellt deltagande som samövande av armé, marin och flyg.

Övningen som går under namnet Aurora kommer att ske under tio dagar i september 2017, men förberedelserna är redan igång.

Sextontusen personer ska delta i övningen, som ska fokusera på Gotland, Stockholm och Göteborg.