Staten vill medfinansiera spårväg och tunnelbana

3:07 min

Staten kan tänka sig att medfinansiera flera spårvagnslinjer i Skåne och Göteborg, samt nya tunnelbanesträckningar och spårväg i Stockholm. 

Idag presenterade regeringens förhandlingsorganisation Sverigeförhandlingen vilka kollektivtrafiksatsningar i storstadsområdena, som staten kan tänka sig att hjälpa kommunerna att finansiera.

Sverigeförhandlingen har alltså inte bara regeringens uppdrag att förhandla fram en höghastighetsjärnväg. Ett annat uppdrag är att förhandla med storstadsområdena om utbyggd kollektivtrafik som ska möjliggöra ökat bostadsbyggande.

Kommuner och landsting har fått skicka in förslag på vilka kollektivtrafiksatsningar de anser är mest angelägna. Av ett 60-tal förslag har nu Sverigeförhandlingen valt ut följande elva: 

 • Malmö spårväg, sträcka Lindängen – Västra Hamnen
 • Lunds spårväg, Lund Centrum – Brunnshög/ESS
 • Helsingborg spårväg, sträcka Helsingborgs Centralstation – Väla
 • Göteborgs spårväg Norra Älvstranden Centrala delen,
 • Göteborgs spårväg Operalänken,
 • Göteborgs spårväg Allélänken,
 • Mölndal spårväg Mölndal-Åby/Åbro,
 • Stockholms tunnelbana Ropsten-Lidingö C,
 • Stockholms tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö,
 • Stockholms tunnelbana Mörby C-Täby C alternativt Roslagsbanan till Stockholm City,
 • Stockholms spårväg Syd Älvsjö-Flemingsberg

Det handlar i samtliga fall om stora och dyra projekt, som kommunerna normalt sett skulle finansiera själva, men där det nu ska inledas förhandlingar om medfinansiering från staten.

Det staten vill ha tillbaka är åtaganden från kommunerna om att bygga ett visst antal bostäder.

Utöver de elva objekten ovan, så finns också Östlig förbindelse i Stockholm med i det här förhandlingspaketet. Det handlar om den sista delen i en ringled runt Stockholms innerstad. I det projektet är staten huvudman och det som det ska förhandlas om är medfinansiering från berörda kommuner.

Under måndagseftermiddagen får kommunerna de bud som ska utgöra grunden för de förhandlingar som nu inleds. 

Bostadsmålet med Sverigeförhandlingen är att de infrastruktursatsningar som det sluts avtal om ska leda till 100 000 nya bostäder. 

Sverigeförhandlingen ska lämna sin slutrapport till regeringen senast den sista december 2017.