Arbetsgrupper ska ge S ny politik

2:27 min

Mitt i Socialdemokraternas opinionskris så försöker nu partiet formulera nya politiska förslag och visioner. Inför partikongressen nästa år ska nu fyra arbetsgrupper formulera förslag för ökad tillväxt, fler jobb och rättvisare fördelning - allt för att locka tillbaka väljarna.

– Regeringen jobbar ju med att lösa Sveriges utmaningar just nu genom att stärka skolan, genom att stärka sjukvården, men framför allt genom att hantera migrationsutmaningarna, säger partisekreterare Carin Jämtin. 

– Däremot tar vi som parti långsiktigt fram förslag till reformer som vi ska genomföra nästa mandatperiod för vår plan är så klart att vinna valet 2018.

I takt med Socialdemokraternas allt sämre opinionssiffror har många S-märkta debattörer krävt både tydligare förslag och tydligare visioner om vart partiet är på väg. Kanske kommer svaren nu när partiledningen tillsätter ett antal arbetsgrupper för att förnya politiken.

En grupp ska titta på hur tillväxten kan öka och arbetslösheten minska - samtidigt som miljön och klimatet värnas. Många miljödebattörer ser en motsättning mellan tillväxt och miljö. Men det gör inte Carin Jämtin.

– På många sätt hänger de där två sakerna ihop. Om vi ligger i framkant i den tekniska utvecklingen så kommer vi också ligga i framkant på hållbarhetsutvecklingen och då ligger vi i framkant på exportmöjligheterna och på det sättet hänger det ihop.

En annan grupp ska ta fram förslag på hur Sverige ska få en kunskapsskola för alla, för att stärka Sverige och tillväxten. Och en tredje grupp ska se hur migrations- och integrationspolitiken kan utvecklas så nyanlända snabbare får bra utbildning, arbete och bostad.

Tillväxt och fler i arbete är alltså den röda tråden i gruppernas arbete.

– Jobben är grunden för ekonomisk tillväxt, men jobben är också grunden för människans frihet. Att ha ett jobb som en vuxen människa är grunden för att kunna bestämma över sitt eget liv, säger Carin Jämtin.

Det här har ni pratat om rätt mycket, rätt länge. Har ni inte nått ända fram?

– Du menar att vi har nått det slutgiltiga svaret på alla frågor? Nej, det har vi inte gjort. Politik måste alltid utvecklas från att verkligheten utvecklas.

En övergripande grupp ska dessutom se hur Sverige kan bli mer jämlikt och klyftorna minska.

I grupperna sitter bland annat ministrar, ledande riksdagsledamöter och kommunalråd.

– De ska hämta kunskap, idéer och inspiration från forskare, civila samhället och utomlands, eller var det nu är någonstans. För vi har inte svaren, utan man måste vända sig ut för att hitta svaren.

– Det här handlar om att ta fram långsiktiga reformer. Det är klart att många av dem som sitter i grupperna just nu kommer att genomföra kortsiktig förändringar för att göra Sverige bättre. Men vi vill bygga Sverige bättre långt in i framtiden, säger Carin Jämtin.