Unikt fynd - äldsta surströmmingen hittats i Sölvesborg

0:20 min

I Sölvesborg har man hittat världens äldsta fynd av masslagrad fermenterad fisk.

Det är forskaren Adam Boethius vid Lunds universitet som gjorde fyndet vid en utgrävning av en 9 200 år gammal boplats vid det som en gång var en sjö vid utloppet till Östersjön. 

– Detta är det äldsta fyndet i hela världen, säger han. 

Och fyndet förändrar hela bilden av vår förhistoria. 

– Att kunna bevara och konservera en stor mängd mat visar att dessa samlar - jägare - fiskare kunde leva som bofasta och livnära en större population än vad forskarna tidigare trott, säger Adam Boethius.  

Den fermenterade fisken är en föregångare till dagens surströmming. Eftersom man varken hade kärl eller salt så "surades" fisken med hjälp av tallbark och sälfett, och lades sen i säl- och vildsvinsskinn i en grop. Sist täcktes allt över med lerig jord. 

– Vi hittade mängder med fiskben. Man har fångat minst 60 ton sötvattensfisk på det här platsen, berättar Adam Boethius.