Många unga gillar kritiserat program

9:31 min

Tonåringar som deltagit i det omdebatterade DISA-programmet för att motverka psykisk ohälsa är i de flesta fall positiva.

Det handlar om psykisk ohälsa, stress och depressiva symtom som har ökat bland tonåringar i Sverige. Unga tonårstjejer lyfts ofta fram som en särskilt utsatt grupp, och på många skolor har man försökt hitta sätta att arbete med det här.

Det mest spridda verktyget heter DISA, som gjort för ungdomar i åldern 13-15 år där deltagarna ska bli bättre på att till exempel hantera negativa tankemönster.

Eleverna träffas i smågrupper för diskussion, oftast med elevhälsopersonal eller lärare från den egna skolan.

Programmet har fått mycket kritik, bland annat för att det fokuserar för mycket på negativa tankar, och att det riktas för specifikt mot bara flickor, men nu visar ny forskning att många som deltagit är positiva.

– Mina resultat visar att DISA förebygger depressiva symtom och att kostnaden är förhållandevis låg, säger Pernilla Garmy, barnsjuksköterska och doktorand vid Lunds universitet/Högskolan Kristianstad som står bakom forskningen

– Men arbetet bör förändras så att det blir mer fokus på styrkor och förmågor och mindre på att identifiera negativa tankar, säger hon.