Bränslehamn i Södertälje byggs ut

Bränslehanteringen i Södertälje hamn kommer att öka avsevärt i framtiden. Mark- och miljödomstolen har nu gett klartecken till att hamnen får hantera upp till 2,2 miljoner ton årligen.

Dagens maxgräns ligger på 1,2 miljoner ton bränsle. Beskedet från domstolen gör nu att det inte finns några hinder att stänga bränslehamnarna Loudden och Berg, där det efter sanering planeras för nya bostäder.

– Tillståndet är positivt för Södertälje Hamn. Vår hamn ligger bra placerad som en knutpunkt för hela Stockholm och Mälardalen. Närheten till kunderna bidrar till stora miljövinster då vägtransporterna minskar, säger Erik Froste, vd för Södertälje Hamn.