Fler jobb i Norrbotten

800 personer väntas få jobb i Norrbotten fram till hösten 2003. Det visar länsarbetsnämdens senaste prognos. - Vad vi kan se nu är att det är mycket mer positivt än för ett halvår sen, säger länsarbetsdirektör Lena Liljebäck.
Den prognos som länsarbetsnämnden nu kommer med, sammanfaller väl med de resultat som organisationen "Företagarna och Föreningssparbanken" nyligen redovisade i sin småföretagarbarometer. Där framgår det att länets små- och medelstora företag ser positivt på framtiden. En syn som alltså får genomslag i länsarbetsnämndens prognos som bland annat visar att 800 personer väntas få sysselsättning fram till hösten 2003. Det pratas också om spirande optimism i arbetsmarknadsutsikterna för det kommande året. Det är främst inom den privata tjänstesektorn, inom uppdragsverksamhet, handel, transport och hotel och resturang. Det kan även ske en viss ökning när det gäller offentliga tjänster, enligt Anders Pekkari, som är prognosmakare på Länsarbetsnämnden. - På lång sikt kommer behovet inom offentlig sektor att bli väldigt stort, säger han.