Här är spårvagnslinjerna staten vill vara med och betala

Fyra nya spårvagnslinjer. Det är statens bud i den så kallade Sverigeförhandlingen.

Det handlar om vad staten kan tänka sig att vara med och finansiera för att få bättre kollektivtrafik och fler bostäder i storstadsområdena. Sverigeförhandlingen vill satsa på spårbunden trafik med fyra nya spårvagnslinjer

  • Göteborgs spårväg Norra Älvstranden, från Brunnsbo till Linnéplatsen via Lindholmen och i tunnel under älven
  • Göteborgs spårväg Operalänken
  • Göteborgs spårväg Allélänken
  • Mölndal spårväg Mölndal-Åby/Åbro, en förlängning av spårvägen i Mölndal till Astra Zeneca

De nya spårvägarna skulle, enligt Göteborgs stad, kosta över sex miljarder kronor. 

– Men Göteborg föredrar linbanor och snabbussar på egen banvall, säger det moderata kommunalrådet Jonas Ransgård till P4 Göteborg.

Kommunalrådet Ulf Kamne (MP) skulle föredra en summa som man kan fördela på fler trafikslag.

Göteborg förväntas bygga drygt 20 000 nya bostäder nära de nya linjerna.

Svar på budet ska lämnas senast den 8 mars. Det blir ett gemensamt svar från Stockholm , Göteborg och Skåne med respektive regioner och landsting.