Vågar man sova bredvid sitt spädbarn? Forskning slår fast koppling till plötsligt spädbarnsdöd

7:38 min

I en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg konstateras det att när spädbarn och föräldrar sover i samma säng, så kallad samsovning, är en faktor som ökar risken för plötslig spädbarnsdöd. Samtidigt upplever många att det är svårt att i praktiken följa Socialstyrelsens rekommendationer om att spädbarn ska sova i egen säng tills de är minst tre månader gamla. Hör Per Möllborg, barnhälsovårdsöverläkare och författare till avhandlingen, i samtal med Ida Therén, frilansjournalist och småbarnsförälder.