Utredning av Macchiarini-skandalen

12 min

Det blir den förre rikspolischefen Sten Heckscher som ska leda granskningen av Karolinska institutet och den så kallade Macchiarini-affären. Kirurgen Paolo Macchiarini är misstänkt för forskningsfusk och flertalet av de patienter som han opererade in konstgjorda luftstrupar på avled efter operationen. Hur oberoende blir granskningen? Hör Lars Leijonborg, ordförande i Karolinska institutets styrelse och Bosse Lindqvist, dokumentärfilmare på Sveriges Television.

Sten Heckscher har valt två personer som ska medverka i granskningen, författaren Ingrid Carlberg och den finske professorn Carl Gahmberg.

– Det uppdrag vi givit honom är att på alla sätt nu vända på alla stenar så att sanningen kommer fram, därför att det är bara på det sättet vi kan börja återuppbygga Karolinskas förtroende, säger Lars Leijonborg, ordförande i Karolinska Institutets styrelse.

Bosse Lindqvist, dokumentärfilmaren på SVT:s Dokument inifrån som blottlagt skandalen, är kritisk till hur utredningens uppdrag har utformats.

– Utredningen har fått i uppdrag att inte titta på medicinskt vetenskapliga sakfrågor. Och hela affären handlar om medicinskt vetenskapliga sakfrågor! Det handlar ju om forskningsfusk som legitimerats av Karolinska Institutet och patienter som dött och expermenterats med under väldigt tveksamma former, säger Bosse Lindqvist.

Men det är ordvrängeri, menar styrelseordföranden Lars Leijonborg. I själva verket ska granskningen även titta på medicinska sakfrågor.

– Men det är inte frågan om att öppna utredningen om forskningsfusk gentemot Macchiarini. Utan den som nu står i fokus är rektor, som har tagit ett besut. Och för att kunna bedöma om det beslutet var rätt måste man också ha medicinsk sakkunskap, säger Lars Leijonborg.