Gratis el-rådgivning

Från och med i morgon kan vi få kostnadsfri rådgivning om elmarknaden.
Till Konsumenternas elrådgivningsbyrå ska privatpersoner kunna vända sig med frågor om till exempel elräkningar, avtal och priser, byte av elleverantör och ersättningar vid elavbrott. Byrån är tänkt att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Det är Konsumentverket och Energimyndigheten som tillsammans med branschorganisationen Svensk Energi öppnar verksamheten.