Forskare: Bostadsbrist - tyngsta faktorn för hemlöshet

1:59 min

De senaste årens bostadsbrist och det stora flyktingmottagandet har gjort att antalet unga i hemlöshet har ökat. Närmare samarbete mellan kommuner och ideella organisationer ser forskare som viktig åtgärd.

– Det samlade intrycket är att hemlösheten har ökat, säger Björn Andersson som är docent vid institutionen för socialt arbete på Göteborgs Universitet.

Många av de unga som hamnar i hemlöshet har på ett eller annat sätt problem hemma, och kan därför inte bo med sin familj. För allt fler är det bristen på bostäder som är den avgörande faktorn. Något som Björn Andersson ser som det främsta skälet till varför unga blir hemlösa i dag.

– Det har förstås med bostadssituationen att göra.  

Samma är det för unga flyktingar som kommit till Sverige.

Det krävs flera olika sorters åtgärder för att motverka hemlöshet säger Björn Andersson. Utöver fler bostäder krävs större stödinsatser från kommunerna och ett utökat samarbete mellan kommunerna och ideella organisationer, som ofta är bra på att plocka upp de unga som hamnat i utanförskap.