Skolorna i Örnsköldsvik kan tvingas spara

0:46 min

Fjolåret präglades av besparingar inom skolan i både Sundsvall och Örnsköldsvik. Nu ser skolorna i Örnsköldsvik ut att gå mot ännu fler besparingar.

Under tisdagseftermiddagen diskuterar Bildningsnämnden i Örnsköldsvik hur besparingar ska göras i verksamheten.

Det finns ett förslag där 9 miljoner kronor ska sparas. 4,3 miljoner av dessa rör bemanning, och omkring 3 miljoner kronor vill man skära ner på inom Kulturskolan, vilket Lärarförbundets förhandlare Roger Sandström är mycket kritisk till.

– Vi anser att grundbemanningen i Grundskolan redan idag är på tok för låg. Det finns inga behöriga lärare att få tag på, det finns inte ens obehöriga lärare att få tag på. Så vi anser att det snarare behövs ett tillskott i bildningsnämndens budget.

Roger Sandström menar att det får negativa konsekvenser i den pedagogiska verksamheten

– Det skriver förvaltningen själv också, att neddragningen i verksamheten generellt får negativa konsekvenser, säger han.

Lärarförbundet tar tydligt avstånd till förslaget.

– De har politikerna nu kännedom om. Vi hoppas att det räcker, säger Roger Sandström.