Kritik mot polisen i Vallofallet

Det fanns flera fel och brister i polisens hantering av utredningen om Osmo Vallos död. Det anser regeringens särskilda utredare, Mats Svegfors, som presenterade sitt betänkande om polisens agerande idag.
Svegfors kritiserar bland annat att åklagaren inte omedelbart underättades om Osmos död, att någon brottsplatsundersökning inte gjordes och att vittnesuppgifter inte togs upp på platsen. Mats Svegfors föreslår även bland annat att dödsfall och allavrligare skador i samband med polisingripande alltid måste utredas, han föreslår också att efterlevande alltid ska ha rätt till målsägandebiträde i sådana fall och utredaren vill också ha en översyn av den rättsmedicienska utredningen. Det var 1995 som Osmo Vallo avled i samband med ett polisingripande.