Checklista för demokrati i Växjö

Bättre och tidigare information ska göra medborgarna mer engagerade i Växjös kommunpolitik. Det hoppas de ledande politikerna, som antagit en så kallad checklista för demokrati.
Där slås bland annat fast att kommuninvånarna på ett tidigt stadium ska få information om kommunpolitiska beslut, som de berörs av. Kommuninvånarna ska också ges en verklig möjlighet att påverka besluten innan de tas. Genom checklistan hoppas politikerna att minska politikerföraktet och motverka ett sjunkande valdeltagande.