Bostadsbristen hindrar företag att nyanställa

4:57 min

Svårigheterna att få tag på bostäder - inte minst i Stockholm - sätter stopp för små och medelstora företag att växa. Det säger allt fler företag och även på Arbetsförmedlingen finns en ökande oro för hur bostadsbristen hindrar att nya jobb kan skapas. Reportage av Annika Selin

Hör även samtal med Mehmet Kaplan (MP), bostadsminister och Günther Mårder vd för Företagarna.

Mjukvaruföretaget Tacton Systems är ett av många drabbade företag och bolagets vd Christer Wallberg är minst sagt bekymrad.

– Det är väldigt konstigt att det ska vara groteskt svårt att hitta ett boende i Stockholm som är en stad som har en fantastisk situation, som skulle kunna bli ett ledande Silicon Valley of Europe. Vi hämmas av att personal inte har någonstans att bo, trots att det finns så gott om utrymme. Det tycker jag är mycket konstigt om man jämför med andra länder.

Företaget Tacton Systems där Christer Wallberg är vd har 200 anställda i Stockholm och de planerar att expandera. Företaget tillverkar en mjukvara och tjänster som exporteras främst till företag i utlandet.

På Tacton Systems säger man att det är svårt att hitta bostäder framför allt åt unga och utlandsfödda personer som de erbjuder jobb.

Ekot har pratat med fler företag i Stockholm som har svårt att rekrytera personal. På Manpower group säger till Ekot att bostadssituationen är ett problem som har accelererat och påverkar rörligheten på arbetsmarknaden.

Företaget Rovio på Södermalm är ett annat företag som drabbats av bostadsbristen. i Stockholm har de 35 anställda just nu och de har även verksamhet i Finland. Företaget tillverkar mobilspel och är framför allt kända för spelet Angry Birds. 

– De senaste två till tre åren har varit oerhört utmanande. Det har alltid varit ett bekymmer , men nu har man nästan sprungit in i en vägg, säger Oskar Burman Rovios vd.

Stockholms handelskammare har gjort en undersökning som visar att över hälften, 51 procent, av 600 tillfrågade Stockholmsföretag anser att bostadssituationen försämrar möjligheterna till rekrytering. 25 procent säger sig ha blivit direkt drabbade och situationen och enligt handelskammares vd Maria Raanka, blir situationen värre för varje dag.

– Det är väldigt allvarligt att vart fjärde företag skulle kunnat växa med fler jobb och fler nya anställda om det inte varit för bostadsbristen. Bostadsbristen leder till att jobb slås ut, säger hon.

Bostadsbristen i huvudstaden drabbar inte bara Stockholmsbaserade företag. Münchenbaserade företaget Cupination har omkring 250 anställda. Företaget samarbetar med olika e-handelsföretag genom att ta fram erbjudanden och rabatter. För ett år sedan föddes planerna på ett Nordenkontor i Stockholm med 25 anställda, men den svåra bostadssituationen i Stockholm har satt stopp för de planerna, enligt Lukas Ohlsson PR-ansvarig på företaget.

– Som många andra har vi haft samma problematik med att hitta boende till de personer som skulle ha följt med till Stockholmskontoret och det har lett till att vi har fått avbryta planerna om ett Stockholmskontor helt enkelt, säger han.

Lukas Ohlsson berättar varför Stockholm är viktigt för dem och varför de vill etablera sig där.

– Det är viktigt för oss eftersom vi samarbetar med många e-handelsföretag som finns i Stockholm. Vi hade kunnat komma närmare dem på ett helt annat sätt om vi suttit i Stockholm istället för i München. Många av de vi samarbetar med har även nordiska huvudkontor i Stockholm så allt ur ett affärsperspektiv hade ju blivit smidigare om vi också haft kontor i Stockholm, på det viset går vi miste om lite, säger han.

I Solna strax utanför Stockholm finns Arbetsförmedlingens arbetsgivarcenter. En verksamhet som startades i höstas och där jobbar ett 40-tal personer som enbart arbetar med arbetsgivarnas rekryteringsbehov. De arbetar bland annat med en uppsökande verksamhet för att hitta jobb.

På centret är Henrik Cederberg och han berättar att han ofta möter företrädare för från både små och stora företag som uttrycker att bostadssituationen i Stockholm är ett problem i samband med rekrytering. Henrik Cederberg säger att bostadsbristen hämmar företagens tillväxt i regionen.

– Absolut , så är det otvetydigt. Jag har varit med om rekryteringsuppdrag där man har avstått från att gå vidare med processen eftersom man inte hittar rätt person boende i Stockholm. Däremot har man hittat rätt person boende på annan ort, men avstått från att rekrytera denne eftersom man inte trott att personen kommer att hitta en bostad i Stockholm.

– Detta är allvarligt på flera plan. Det blir minskade skatteintäkter och sedan finns ett privat perspektiv. Folk skulle kunna få jobba och kunna etablera sig varaktigt på arbetsmarknaden och ta ansvar för sin egen försörjning och företagen skulle kunna utvecklas och bli större. Det är bra för alla om man löser detta, för staten,  för individen och för näringslivet,  säger Henrik Cederberg på AF.

Mjukvaruföretaget Tacton Systems vd Christer Wallberg säger till Ekot att bostadssituationen hämmar företagets tillväxt.

– Inom mjukvaruindustrin och dataindustrin sker utvecklingen väldigt snabbt. När man har ett behov då måste man kunna rekrytera omedelbart. Om personen inte hittar någonstans att bo så går det inte att rekrytera personen och detta hindrar då utvecklingen, säger Christer Wallberg.