Seglivad myt om våldtäkter fortsätter

1:27 min

Sveriges rekordhöga våldtäktsstatistik går inte att jämföra med andra länders statistik, eftersom sättet att registrera och benägenheten att anmäla skiljer sig markant.

Att Sverige är ett av länderna med flest registrerade våldtäkter i världen används ofta som argument bland populistiska politiker och samhällsdebattörer i sociala medier för att peka på att Sverige är på väg utför i en ökande våldsspiral.

Enligt Felipe Estrada professor i kriminologi vid Stockholms universitet är det omöjligt att jämföra brottsstatistik som denna länder emellan.

– Det är för att vi mäter på ett visst sätt i Sverige. Vi kan till exempel anmäla om vi blivit utsatta för sexualbrott i en nära relation i stort sett dagligen. Då kan varje specifikt tillfälle räknas som ett enskilt brott. Det gör det inte i andra länder.

Felipe Estrada har försökt informera detta till personer som sprider det budskapet om att våldtäktsstatistiken, men de vill inte lyssna. 

– Man vill driva den här frågan som är väldigt upprörande och har man den här gärningsmannen som får den här svarta färgen, har man den klockrena kampanjen.

Sverige har bland den högsta våldtäktsstatistiken i världen men det betyder inte att kvinnor löper större risk att utsättas för våldtäkt här.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) går det inte jämföra anmälda brott internationellt. Skillnaderna i att föra statistik är helt enkelt för stora. Sverige har både en högre anmälningsbenägenhet och en större registreringsbenägenhet än de flesta andra länder.

– Vi måste undervisa våra barn och ungdomar i källkritik, vi måste värna den seriösa journalistikens källkritik, ifrågasätta de här desinformationskanalerna som används i politiska syften, säger Felipe Estrada.

Kriminologisk forskning och statistik pekar på att våld generellt sett minskat i Sverige de senaste 20 åren. Samtidigt visar återkommande undersökningar att människor i Sverige och även andra västländer har en uppfattning om att våldet tvärtom ökar.

Länk till Brottsförebyggande rådet (Brå) om sexualbrott och våldtäkt.

Mer om det här i Vetandets Värld 12.10 i P1.