Efter nedläggningshotet – nu ökar nattågen

1:43 min

Statliga SJ lockar fler resenärer. Det visar bolagets årsrapport, som presenteras idag. Framförallt har nattågen haft en positivt utveckling under 2015.

SJ kör nattåg till norra Norrland, Jämtland och till Malmö. Samtliga tre linjer har under åren dragits med lönsamhetsproblem, och hot om nedläggning. Tåget upp till norra Norrland har till exempel flera år drivits av andra bolag än SJ.

Men nu visar alltså siffror för 2015 att nattågen lockade fler resenärer, jämfört med 2014.

Nattåget till och från norra Norrland ökade med 23 procent. För tåget till och från Malmö var ökningen 98 procent.

– Den ökning vi har på nattåg nu, den har jag aldrig varit med om under mina 37 år på SJ, säger Björn Nilsson, vd på SJ Norrlandståg.

Han tror att en förklaring är att bolaget förra året sänkte biljettpriserna. Han framhåller även miljöaspekten, och att det blivit "inne" att åka tåg.

För Norrlands del handlar det även om en ett samarbete med näringslivet och Svenska turistföreningen, enligt Björn Nilsson.

– STF och vi har utvecklats, och deras resande med tåg har ökat nästan 100 procent, till Abisko turiststation. Så samarbetet med näringen är en stor nyckeln till framgången för nattåg, säger han.

När det gäller tåget till Jämtland ökade resorna med 10 procent – men bara under högsäsongen. Övrig tid på året har sett sämre ut, och dessa avgångar dras nu in.

– Nattåget till Jämtland kommer vi köra för vintersport, jul och sommar. Övrig period på året är det så låg efterfrågan så det finns idag inte möjlighet att köra vissa perioder. Det ställer vi om nu. Vi kommer köra 100 dar per år, säger Björn Nilsson.

Dagens årsrapport visade även att antalet resenärer med SJ, totalt sett, ökade med två procent. Bolaget gjorde även en liten vinstökning – till 602 miljoner kronor före skatt.

SJ:s vd Crister Fritzon:

– Konkurrensen ökar och det är positivt att vi kan öka vårt resande, trots att vi blir fler och fler som konkurrerar om resenärerna. Vilket visar att järnvägen har stärkt sig.