Inga nya rehabiliteringsplatser

Det är inte aktuellt att bygga ut antalet rehabilteringsplatser för äldre i Uppsala, istället vill kommunen satsa på hemtjänsten och att handikappanpassa lägenheter.
- Det skulle bli betydligt mycket dyrare, dessutom vill de flesta bo kvar hemma, det säger Jan Ask, ordförande i nämnden för Kronparken och ledamot i kommunstyrelsen. Kommunens kostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter som vårdas på Akademiska sjukshuset har ökat kraftigt pga av bristen på rehabilitringsplatser i kommunen. Det gör att patienter som är medicinskt färdigbehandlade på akademiska sjukhuset får ligga kvar där i väntan på en plats i kommunen, vilket blir väldigt dyrt för kommunen. Hemtjänst är lösningen Jan Ask menar nu att lösningen på det här problemet inte är fler rehabiliteringsplatser i kommunen utan att ökade satsningar på hemtjänsten samt att handikapp anpassa lägenheterna för de äldre så de snabbt ska kunna flytta tillbaka efter sjukhusvistelsen.