Få åtal för övergrepp mot barn

Utredningar om sexuella övergrepp mot barn läggs ofta ned av åklagare, trots både en tydlig berättelse från barnet och en misstänkt gärningsman.
Bara en anmälan av 20 om sexuella övergrepp mot barn leder till att åklagare väcker åtal, det visar en undersökning som gjorts av Christian Diesen, professor i processrätt vid Stockholms universitet. Sexualbrottsutredningar anses vara mycket svårutredda, därför finns det sedan två år tillbaka en specialutbildning i ämnet för åklagare.