Noréns kor får omhändertas

Det är nu fritt fram för länsstyrelsen att omhänderta de kor som tillhör socialdemokratiska kommunalrådet i Östhammar, Birger Norén.
Norén hade överklagat länsstyrelsens beslut om att ta de runt 30 korna, och krävde att länsrätten genast skulle stoppa omhändertagandet. Länsrätten har inte tagit ställning till överklagandet som helhet, det kommer den att göra senare, men rätten har alltså sagt att länsstyrelsen inte måste vänta på det slutliga beslutet utan kan omhänderta djuren nu. Orsaken till att djuren skall tas omhand är att de misskötts under en längre tid.