Ny bok skildrar fascismen i mellankrigstidens Finland

2:35 min

Boken "Finländska fascister - den svarta gryningens budbärare" är en ny och redan omdiskuterad bok som kom ut i vårt grannland i veckan. Den är omdiskuterad inte minst för att en av de som anklagas för att förminska den historiska fascismen i Finland är landets nuvarande försvarsminister.

De tre finländska historieforskarna Oula Silvennoinen, Aapo Roselius och Marko Tikka har ett fullspäckat intervjuschema på bokförlaget under timmarna före kvällens stora boksläppsseminarium på Helsingfors universitet.

Titeln på deras bok, på svenska ungefär "Finländska fascister - den svarta gryningens budbärare", är i sig mer kontroversiell än man kan tro.

Det har nämligen inte alls varit självklart i Finland att benämna de grupperingar som under mellankrigstiden tog intryck av fascismen i Europa som just fascister.

Det är något författartrion vill ändra på.

– I Finland har vi överlag svårt för att se oss som en del i ett större europeiskt eller västerländskt sammanhang. Det här gäller också utvecklingen under 20- och 30-talen. Än idag är det få finländare som skulle säga att Lapporörelsen var en del av den europeiska fascistiska rörelsen, vilket den ju solklart var, säger Oula Silvennoinen.

I boken får läsaren bland annat stifta bekantskap med författaren och officeraren Johan Fabritius och andra i det så kallade Svarta Gardet, ett finlandssvenskt intellektuellt sällskap som hänförts av fascismen och tillsammans studerade utvecklingen i Europa. En grupp som trots att den inte var aktiv på den politiska gräsrotsnivån, påverkade fascistkretsar i Finland med sina böcker och skrifter.

– Många av dem var senare med och upprätthöll tidningar med en väldigt radikal prägel. "Svensk Botten" var en sådan tidning, säger Aapo Roselius.

Boken har också hamnat i den politiska hetluften i dagens Finland, eftersom en av dem som anklagas för att ha bidragit till den finska historieskrivningens förminiskande av fascismen i landet är Finlands egen försvarsminister, den sannfinländske politikern och historikern Jussi Niinistö, och hans egen bok om Lapporörelsen från 2003.

Själv har ministern försvarat sig med att han velat låta den tidens anda synas i hans text istället för att ägna sig åt vad han kallar politisk korrekt skrivande.

Aapo Roselius, Marko Tikka och Oula Silvennoinen hoppas att deras bok ska väcka diskussion och även fylla i luckor i finländarnas historiemedvetande.

– Det är ibland häpnadsväckande hur lite man hänvisar till och känner till vår historia när vi pratar om dagens händelser och idéer, säger Aapo Roselius.