Tusentals protester mot rådagrus

Över 3 000 lidköpingsbor har skrivit på namnlistor mot planerna på att bryta mer grus och sand i Råda ås utanför Lidköping.
I kväll lämnas namnlistorna över till politikerna i kommunfullmäktige i Lidköping. Först då blir det helt klart hur många namn som finns på protestlistorna. Senast den 15 juni ska Lidköpings kommun ge sin syn på den ökade brytningen i Råda ås. Det ger kommunen i sitt remissvar till Länsstyrelsen i Västra Götaland, som fattar beslut om brytningen.