Fler undantag i ny flyktinglag

1:38 min

Regeringen går nu vidare med ett lagförslag som syftar till att minska antalet människor som söker asyl i Sverige. Det viktigaste är att tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla. Samtidigt blir det fler undantag från de hårdare reglerna om anhöriginvandring.

Regeringen föreslår en tillfällig lag där asylreglerna i Sverige ska vara på EU:s miniminivå. Även om antalet asylsökande har minskat kraftigt sedan toppen i höstas kommer asylbegränsningarna att behövas, enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– För att förebygga att vi inte hamnar i samma situation igen, säger han.

Tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla för alla utom kvotflyktingar, dessutom begränsas möjligheterna till anhöriginvandring och försörjningskraven skärps. Men undantagen är fler nu än i det ursprungliga förslaget för vilka som ska få ansöka om anhöriginvandring.

Alla asylsökande som bedöms vara flyktingar eller alternativt skyddsbehövande och som ansökte om asyl före 24 november ska nu kunna ansöka om anhöriginvandring, tidigare gällde det bara ensamkommande barn och barnfamiljer.

– För att minska retroaktiviteten. Du har kommit till Sverige i tron att det är de reglerna som ska gälla, och när vi ändrar reglerna i efterhand blir det väl hårt att gå hela vägen, säger Morgan Johansson.

Hur många fler anhöriginvandrare som kan tänkas komma i och med förändringen vill inte regeringen göra någon bedömning av.

För de som kommit efter 24 november gäller de hårdare reglerna och Svenska Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström är kritisk.

– Vi är djupt oroade över den här utvecklingen för det innebär att det kan ta flera år för människor som har flytt till Sverige och söker skydd att kunna återförenas med sin make, maka eller sina barn. I vissa fall kan det vara näst intill omöjligt, säger hon.

Lagförslaget skickas nu ut på remiss och den nya lagen föreslås gälla i tre år från och med 31 maj.