Kräver årliga lönekartläggningar

2:06 min

Regeringen vill införa krav på årliga lönekartläggningar för alla företag från den 1 januari 2017.

Årliga lönekartläggningar var något som statsminister Stefan Löfven (S) lovade skulle sjösättas redan under hans första år som statsminister. Men nu ska det bli av från årsskiftet.

– Lönekartläggningar varje år är ett effektivt verktyg att använda för att komma åt osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) som är ansvarig för diskrimineringsfrågor i regeringen.

Det var 2009 som alliansregeringen drev igenom att företag inte längre behövde göra lönekartläggningar mer än vart tredje år. Men nu vill den rödgröna regeringen att detta återigen ska göras varje år, med start från årsskiftet.

Kravet på en handlingsplan för företag med minst 25 anställda försvinner. I stället ska alla arbetsgivare med minst tio anställda dokumentera arbetet med kartläggningen av kvinnors och mäns löner.

Förslaget som lämnas över till lagrådet idag väntas få stöd i riksdagen. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har drivit på i den här frågan, och Liberalerna ger sitt stöd till regeringens förslag trots att man var med och tog bort de årliga kartläggningarna.

– Ja, det var en reform som Alliansen gjorde för att minska byråkrati och krångel för företagen och det var en rad viktiga delar i den reformen, säger Fredrik Malm, Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson.

– Men när det gäller lönekartläggningar, så är vår uppfattning i Liberalerna att det var olyckligt att man tog bort lönekartläggningarna varje år. Vi tillsatte också en utredning för att återinföra kartläggningarna varje år. Vi tycker att jämställdheten på arbetsmarknaden är så viktig att vi bör stödja sådana här förslag.

Men de övriga allianspartierna är emot en förändring. Annika Qarlsson, Centerpartiets jämställdhetspolitiska talesperson bedömer inte att arbetet att nå jämställda löner kommer att gå snabbare, för att man gör kartläggningar oftare än vart tredje år:

– Ge i stället Diskrimineringsombudsmannen ett uppdrag att gå och faktiskt följa upp att man faktiskt gör det här mer konkret. Det tror vi skulle vara en bättre och viktigare insats och åtgärd än att lägga det här regelkrånglet och kraven på de små företagen.

Just den administrativa bördan för de mindre företagen är något som inte minst företagarorganisationer lyft upp. Men Alice Bah Kuhnke, ansvarig för diskrimineringsfrågor i regeringen, tror inte att de nya kraven ska tynga företagen för mycket:

– Det är initialt en ökad kostnad att göra lönekartläggningar varje år, men när det blir en rutin, som blir en del av vardagliga rutiner av rapporteringar som företag gör då kommer ju också investeringskostnaderna att minska.