Kvalificerad arbetskraft saknas

Arbetslösheten kommer att minska i Västernorrland under resten av året och nästa år. Samtidigt är det brist på kvalificerad arbetskraft. Det visar länsarbetsnämndens prognos för arbetsmarknaden.
Nästan en tredjedel av dom företag som länsarbetsnämnden frågat, uppger att dom har svårt att få tag på kvalificerad arbetskraft.