Holmenresultat

Skogsindustriföretaget Holmen redovisar en vinst efter finansnetto på 705 miljoner kronor för årets första kvartal. Det är något bättre än under motsvarande period i fjol, då vinsten uppgick till 699 miljoner kronor. Omsättningen blev något sämre i år än ett år tidigare.