Barn placeras i olämpliga familjehem

2:22 min

Kommuner bryter mot lagar och regler när ensamkommande barn placeras i undermåliga familjehem.

– Man får inte avhända sig den här yttersta kontrollen: Är det här ett familjehem med kvalitet och säkerhet? Det är väl där kommunerna har kört i diket i vissa fall, säger Birgitta Hagström, avdelningschef på Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Över 30 000 ensamkommande barn kom till Sverige förra året och nu arbetar landets kommuner med att hitta lämpliga familjehem. Många kommuner larmar om att trycket är för högt och att man måste nyttja privata aktörer som hjälper till med placeringarna.

Men en granskning som Svenska Dagbladet har gjort och som presenterades idag visar på att kommuner bryter mot regler som ska skydda barn när de placeras i familjehem. I tre av de många familjehemsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som SvD har granskat har kommuner, genom privata familjehemsförmedlare, placerat barn hos grova brottslingar eller hos personer som helt saknar omsorgsförmåga. I andra fall flyttas barnen runt och står ibland utan kontakt med ansvariga socialsekreterare.

– Jag letade pantburkar på gator och i sopkorgar för att köpa mat och skaffa fickpengar. Jag såg att det fanns andra människor som samlade pantburkar och tänkte att jag kunde tjäna pengar samtidigt som jag höll gatorna rena. Jag skämdes och visste inte om det var mitt fel att jag fick så lite mat och inga fickpengar, säger en 15-årig pojke från Afghanistan till P4 Stockholm om sina erfarenheter att bo i familjehem.

Hemmet han bor i är som ett förvar där han varken får stöd i att komma in i samhället eller lära sig svenska, säger han.

Birgitta Hagström tycker att det är bra att man nu belyser och kan komma till bukt med problemet eftersom det är barnen som i första hand drabbas.

I dag familjehemsplaceras rekordmånga barn i Sverige vilket sätter hård press på kommunerna. Detta är ingen ursäkt men kan vara en förklaring till att missförhållanden inte upptäcks och får allvarliga följder för barnen, säger Birgitta Hagström på IVO.

– Vi har haft en oerhört annorlunda situation i Sverige det senaste halvåret där det har ställts på sin spets att finna tak över huvudet åt många barn. Då har det kunnat föra med sig att man inte har hunnit med att göra de nödvändiga kontrollerna. Det är beklagansvärt men det är ett uttryck för en verklighet vi har levt i.