Gasprojekt dröjer

I dag presenterades en förstudie som gäller en planerad pipeline för gas från Norge till Finland genom Sverige. Pipelinens sträckning är genom Jämtland och Medelpad och den skulle mynna ut i Östersjön strax söder om Sundsvall.
Men gasledningen är ännu bara på planeringsstadiet. I dag är gaspriset för högt för att det skulle vara lönsamt att bygga en pipeline, säger Lennart Sjöberg på Graninge Energi.