Regeringen vill granska familjehemsföretag

Regeringen ger myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppgift att granska företag som förmedlar jour- och familjehem till kommuner.

– Vi har tagit ett regeringsbeslut igår där vi vill just granska olika boendeformer och också familjehem och konsulentledda familjehem som är en privat verksamhet för att få veta vad man får för de resurser man lägger ner. Vad erbjuder man barnen där, hur ser det ut i verkligheten, säger Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Ekot har tidigare rapporterat om att kommuner under hösten fått betala mellan 60 000 och 90 000 kronor i månaden för familje- och jourhem som förmedlats av privata aktörer.

Under andra halvåret i fjol startade minst 280 nya företag i branschen som erbjuder boende åt socialt utsatta barn och unga. Detta kan jämföras med bara runt 40 under andra halvåret 2014.

Ekot har talat med ett tiotal kommuner som vittnar om att flera av de företag som nu startat är oseriösa.

– Det vi har sett som har ökat under hösten är att det finns fler och fler nystartade bolag. Många har tagit sig vatten över huvudet och upptäckt att det var ett svårare uppdrag än de själva trodde. Plus att vi har en del som jag tror helt enkelt är oseriösa företag som försöker hitta ett sätt att tjäna pengar helt enkelt, säger Alexander Ramsing, gruppledare på socialtjänsten i Lessebo.

I dag finns det ett regelverk kring de företag som driver HVB-hem men det finns ingen liknande reglering kring de företag som förmedlar familje- och jourhem.

För två år sedan föreslog en utredning som tillsattes av den förra regeringen att även dessa företag bör söka tillstånd från inspektion för vård och omsorg, IVO, för att få driva verksamheten.

Åsa Regnér säger nu att hon under våren hoppas kunna gå vidare med ett liknande förslag. Men hon betonar att även när kommunen pressad kan de inte lämna över ansvaret.

– Man kan inte komma ifrån att kommunerna har det yttersta ansvaret för barnens placering och hur de har det. Det är därför vi har systemet med att ensamkommande barn placeras i kommunerna.

I en tidigare version av artikeln angavs en felaktig siffra för hur många företag som startats i branschen under fjolåret.