Elråd

Den som vill ha råd om elmarknaden ska nu kunna få kostnadsfri rådgivning. Den 2 maj öppnar Konsumenternas elrådgivningsbyrå Här kan man få råd om till exempel elräkningar, avtal och priser, byte av elleverantör och ersättningar vid elavbrott.
Byrån är tänkt att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden. Byrån kan man nå via telefon, brev eller Internet. Det är Konsumentverket och Energimyndigheten som tillsammans med branschorganisationen Svensk Energi öppnar verksamheten.