Östergötland

Kyrkopolitiker får skriva på tystnadslöfte

1:44 min

Trots en grundlagsskyddad yttrandefrihet har politiker inom Svenska kyrkan i Linköpings stift fått skriva på löften om tystnadsplikt.

Tystnadslöften är något som är direkt skadligt för kyrkans förtroende, anser Per Westberg på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

– Jag skulle avråda från att upprätta den här typen av handlingar därför att de inte har någon juridisk betydelse, särskilt inte som Svenska kyrkan vill ha en långt gående yttrandefrihet och en långt gående öppenhet, säger Per Westberg.

För två år sedan slogs fem pastorat i hop till ett och fick namnet Folkaungabygdens pastorat, med säte i Mjölby. Åsikterna om sammanslagningen var många.

Leif Larsson är ordförande i kyrkorådet och representerar sammanslutningen POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. För att stoppa läckor från mötena bad han rådets samtliga medlemmar att skriva på ett tystnadslöfte, trots att politikerna har yttrandefrihet om det som sägs på kyrkorådets sammanträden.

– Ska vi kunna jobba i kyrkorådet med att diskutera framtida saker med människor och förändringar så måste vi kunna diskutera det utan att läcker ut innan ens mötet är avslutat, säger Leif Larsson

– Kyrkan har varit som en öppen dörr där saker och ting har läckt ut.

Leif Larsson ser inget problem med att politiker som ska värna öppenhet och offentlighet skriver under så kallade tystnadslöften.

– Om vi vill jobba på det här sättet då gör vi väl det, säger Leif Larsson.

Per Westberg på kyrkans arbetsgivarorganisation säger att den här typen av dokument är direkt olämpliga eftersom det handlar om folkvalda medlemmar i kyrkorådet - och att det kan strida mot kyrkans egna regler.

– Om en sån här procedur skulle prövas i domkapitlet så är det inte helt omöjligt att den skulle upphävas för att den inte följer kyrkans ordning.