Äggproducenter får skynda

Till sommaren försvinner troligen den sista möjligheten för äggproducenter att söka dispens från kravet på djurvänligare burar.
Omställningen till de nya burarna går så pass bra, och de producenter som vill ha mer tid på sig har redan begärt det. Därför anser Jordbruksverket att möjligheten att söka dispens kan tas bort redan till sommaren. Senast år 2004 ska alla höns ha tillgång till sittpinne, sandbad och rede.