Ministern om Macchiarini-skandalen

1:19 min

Efter skandalen med kirurgen Paolo Macchiarini säger nu forskningsminister Helene Hellmark Knutsson att hon har fortsatt förtroende för Karolinska institutets styrelse. 

– Nu har ju styrelsen i sitt tillsynsansvar tillsatt en extern utredare för att ta reda på vad som har hänt och hur man ska se till att det inte händer igen och vilka regelverk som de själva behöver titta över. Det gör att jag tills vidare har förtroende för styrelsen men uppkommer nya saker i samband med utredningen så kan ju det omprövas, säger Helene Hellmark Knutsson till Ekot.

Tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset fick strupar i plast inopererade av kirurgen Paolo Macchiarini. Två dog och den tredje vårdas med svåra skador och Paolo macchiarini utreds i dag för grovt vållande till annans död och forskningsfusk.  

Regeringen tillsatte i höstas en utredning om hur forskningsfusk ska hanteras och i dag meddelade regeringen att ytterliggare en utredning tillsätts. Den ska ta fram linjer för forskningsetik och tillsyn och Helene Hell. Jag hart mark Knutsson säger att det kan bli aktuellt med fler insatser.

– Jag är beredd att vidta fler åtgärder om det kommer krävas men det är också viktigt att de instanser som är berörda tar tag i sina delar och ser till att förtroendet återskapas både för forskningen och sjukvården, säger Helene Hellmark Knutsson.