Malmö

Var fjärde barnsökande är inte akut

4:44 min

En fjärdedel av alla som söker sig till barnakuten i Malmö skulle kunna få vård på annat sätt. Det konstateras i forskning som just nu bedrivs vid Lunds universitet.

– Det vi har sett är att en fjärdedel av de barn som kommer till barnakuten kan hänvisas därifrån med råd eller till primärvården av sjuksköterskor redan när de kommer till luckan. De flesta nöjer sig med det och kommer inte tillbaka utan får hjälp på annat sätt, säger Julia Ellbran som är doktorand och ST-läkare och just nu undersöker hur strömmarna vid både barn- och vuxenakuten går.

– Det är absolut inte så att föräldrar söker i onödan. Föräldrar är oroliga för sina barn och det ska man vara och vi måste acceptera ett visst översökande för att behålla säkerhetsmarginalerna. Sen är det sjukvårdens uppgift att vara tillgänglig för föräldrar när deras barn blir sjuka, till exempel att vi ökar tillgängligheten inom primärvården när det gäller telefonrådgivning. Och när de väl kommer till akutmottagningen ska vi på ett smidigt sätt slussa dem till rätt vårdnivå.

Det är inte bara på barnakutmottagningen i Malmö som antalet sökande ökar. Enligt Julia Ellbran ser man samma tendens i hela världen just nu.

– För de som är svårt sjuka kan det leda till att det tar längre tid till att man får antibiotika, smärtlindring och inläggning. För de som är lindrigare sjuka leder det till ökade väntetider, säger hon.

Varför söker sig fler till akutmottagningarna?

– Dels handlar det om att man inte har fått tid på en vårdcentral eller att man inte har kommit fram till sjukvårdsrådgivningen. Tidigare kunde man också ringa till barnakutmottagningen för att få råd men den linjen är stängd nu. Där kunde man också misslyckas med att komma fram.

– En lösning som vi ser med spänning på att kunna utvärdera är att det ska kunna finnas primärvård i lätt anslutning till akutmottagningen så att man enkelt kan hänvisa föräldrar dit. Vi har just nu testat det på kvälls- och helgmottagningen i Malmö. Så det hoppas vi att det faller väl ut.