Social ökar bemanning på Valborg

För att bättre kunna ta hand om berusade ungdomar ökar socialjouren i Uppsala sin bemanning under valborgsmässoafton i morgon. Tolv socialsekreterare plus 25 socialarbetare och fritidsledare kommer att vara i tjänst.
Förra valborg var det fler ungdomar under 18 år än under de tre föregående åren som omhändertogs för fylleri i Uppsala. 21 ungdomar var så illa däran att de måste tas omhand av socialjouren. Fylleriet i sin helhet har legat ganska konstant genom åren. Det är de allt yngre berusade som oroar mest, unga som inte vet hur mycket alkohol de tål: - De som vi påträffar är ofta medvetslösa när man tar in dem till sjukhuset, och fasan är ju att man skall missa någon, det säger socialjourens chef Björn Andersson. Polisen normalt bemannad Från polisens sida blir det en satsning på samma nivå som tidigare år. Totalt 130 polismän kommer att vara i tjänst i hela länet. - Vår huvuduppgift är att ingripa mot berusade personer som uppträder våldsamt, det är viktigt att vi i ett tidigt skede kan plocka bort dessa personer från den enorma folksamling som det kommer att bli i city, det säger polisens talesman Christer Nordström.