Överväger att begära resning

Efter Högsta Domstolens utslag där en demonstrant från Göteborgskravallerna får en kraftigt strafflindring - överväger nu advokat Stig Centervall att begära resning för en 21-årig man från Nacka som dömts till två-och-ett-halvt års fängelse.
21-åringen har tidigare nekats prövningstillstånd i Högsta domstolen. Om det är uppenbart att rättstillämpningen är felaktig finns den möjligheter till resning. Enligt Centerwall är det så i fallet med Nackabon. Hans klient dömdes för anstiftan till våldsamt upplopp vid samma händelser kring Hvitfeldtska den 14 juni som måndagens HD-utslag gäller. Centerwall ser HD-domen som ytterligare ett skäl för honom att söka resning för Nackabon. I domen talar nämligen HD om att "våldsyttringarna inte kan uppfattas som inriktade på att försvåra toppmötet..." Det tolkar Centerwall som att HD bedömer att händelserna vid den inringade skolan inte ska ses som lika allvarliga, även om de var allvarliga nog, som om upploppen var riktade direkt mot toppmötet. - Det innebär att HD gör en begränsning i frågan, det vill säga: Är det styrkt att upploppen är direkt riktade mot toppmötet eller är det bara så att en grabb blir förbannad över polisens inringning. I det senare fallet är det sex månaders fängelse som gäller som riktmärke framöver, säger Centerwall.