Förslag om låglönejobb imponerar inte på LO

1:58 min

Det nyinstiftade Arbetsmarknadsekonomiska rådet föreslår i en rapport så kallade ingångsjobb med lägre löner. 

– Jag ser inte att just det här förslaget, att det skulle ha några stora effekter på svensk arbetsmarknad. Det har jag väldigt svårt att se. Och jag tycker att det är naivt att tro att det här skulle bidra särskilt mycket utöver de subventionerade anställningar som vi redan har, säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO.

Arbetsmarknadsekonomiska rådet är finansierat av arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv. I en rapport som publiceras i dag hävdar rådet att de satsningar som i dag görs inte räcker för att lågutbildade och nyanlända ska få arbete. De föreslår nu så kallade ingångsjobb med lägre löner där en person ska kunna ha ett ingångsjobb i högst tre år, samtidigt ska staten slopa arbetsgivaravgiften och bidra med ett extra jobbskatteavdrag så att ingångsjobbaren kan försörja sig.

Till Ekot säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och Arbetsmarknadsekonomiska rådets ordförande, att de höga svenska minimilönerna måste sänkas.

– De här jobben skulle kunna komma i fråga för alla nyinträdande på arbetsmarknaden som inte lyckas få något annat jobb. Det är inte avsett enbart för invandrare utan skulle också kunna gälla ungdomar. 

Ola Pettersson på LO menar att vi kommer att ha stor efterfrågan på arbetskraft i Sverige under kommande år, särskilt inom välfärdssektorn, så han tror att det mest naturliga är att matcha så många som möjligt av de som får uppehållstillstånd i Sverige med de jobben.

Många av dem som kommer hit är unga och Ola Pettersson säger också att det är klokt att investera i dem eftersom de kommer att finnas på arbetsmarknaden under lång tid framöver. 

Utöver det talar han om LO:s långsiktiga plan för att motverka arbetslösheten.

– Vi ser tre huvudsakliga åtgärder; utbildning, subventionerade anställningar och i sista hand olika typer av beredskapsarbeten, säger Ola Pettersson, chefsekonom på LO.